KLIK DENGAN BIJAK (KDB) HUNTER

Aktiviti terkini | 11 Februari 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet 1Malaysia Wangsa Permai

Tujuan :
• Program memberikan maklumat mengenai Klik Dengan Bijak iaitu Perkongsian secara berlebihan,siber buli,Maklumat Palsu dan lain-lain
• Pendedahan para peserta kepada kuiz online - KAHOOT

Kebaikan dan Kelebihan Aktiviti :
• Pemperkukuhkan pemahaman para peserta mengenai program Klik Dengan Bijak.
• Mendidik para peserta kawal selia diri terhadap penggunaan media sosial.
• Memberi pendedahan kepada para peserta berkaitan kuiz secara online – menarik & terkini.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :