PERTANDINGAN VIDEO PENDEK – NILAI MURNI

Aktiviti terkini | 18 Mac 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet 1Malaysia Wangsa Permai

Tujuan :
• Program ini memberikan pendedahan tentang proses menghasilkan video ringkas menggunakan perisian Microsoft Movie Maker.
• Tajuk Video bebas – berdasarkan apa sahaja nilai-nilai dalam kehidupan seharian.
• Peserta juga turut diberi bimbingan teknik lakonan,’story board’,teknik merakam dan lain-lain
• Mendidik mereka untuk berfikir luar kotak & menjadi kreatif.

Kebaikan dan Kelebihan Aktiviti :
• Melahirkan generasi yang kreatif dan berdaya saing.
• Mendidik para peserta memahami dan mempraktikkan nilai-nilai murni dalam kehidupan harian.
• Mereka mampu mengubahsuai sesuatu rakaman video kepada sebuah cerita yang menarik untuk ditonton ramai.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :